MOBILNINET.CZ: No Such Agency

No Such Agency


Ve snaze pochopit fungování NSA a zaujmout k ní nějaké stanovisko musíme sáhnout daleko do historie. Ostatně loni NSA oslavila šedesát let svého fungování.
foto droid-life and google

Základem všeho je americký imperiální přístup, který se prolíná celou historií Spojených států a všemi aspekty jejich existence. Jinde zřídkakdy vídané rozdělení na „my“ a „oni“. Na občany impéria a barbary za hranicemi říše.

Podíváme-li se do českého právního řádu – a platí to pro většinu zemí našeho civilizačního okruhu – najdeme v obecných principech jenom velmi málo rozdílů v zacházení s vlastními občany a cizinci. Práva, povinnosti a procesní postavení obou je v drtivé většině případů totožné a liší se jenom ve specifických, zvláště odůvodněných případech. Situace se ještě více rozvolnila po našem vstupu do EU, ale ideově podobná byla situace i předtím.

Oproti tomu v USA je postavení cizinců výrazně slabší než v případě jejich občanů. A tahle „železná opona“ je nejenom v právu, ale i v myslích drtivé většiny běžných Američanů. Občas nabývá i vyloženě zábavné fyzické podoby.

Když jsem před asi deseti lety poprvé žádal o vízum do USA, povšiml jsem si na pražském velvyslanectví zajímavé věci: V průběhu celého procesu a osobního pohovoru nikdy nedošlo k tomu, aby mezi mnou a libovolným americkým občanem nebylo neprůstřelné sklo. Dokonce i obligátní voják, oficiálně se starající o bezpečnost, byl za sklem. Jediní lidé, se kterými jsem se mohl dostat do fyzického kontaktu, byli čeští zaměstnanci. V přátelské evropské zemi, která je členem NATO.

Tenhle přístup je pro Evropana, a zejména pro Čecha, s naším vesměs dost atrofovaným nacionalismem, dost zvláštní. Stejně jako velmi explicitní a pro nás až směšné zobrazování patriotismu a národních symbolů. Naše kultura prokazuje těmto symbolům úctu jejich užíváním pouze při vzácných příležitostech. Americká jejich všudypřítomností. Když Čech uvidí americkou přísahu věrnosti (Pledge of Allegiance), nejspíš si vzpomene jenom na prázdná hesla typu „Se Sovětským svazem na věčné časy“. Američané se zase diví našemu nedostatku národní hrdosti – každý přístup má svoje.

A pochopení toho amerického je nezbytné pro pochopení historické a současné role NSA. Jejím cílem a důvodem existence je chránit civilizaci amerického impéria před barbary za jeho hranicemi. Přede všemi, bez ohledu na to, zda jsou momentálně oficiálně spojenci, nebo nepřátelé. Nejsou příslušníky říše, to stačí.

No Such Agency

NSA byla založena tajným rozkazem tehdejšího prezidenta Harryho S. Trumana z 24. října 1952. Smyslem její existence je zajištění bezpečné komunikace USA samotných a – což je pro nás v tuto chvíli nejdůležitější – odposlech a analýza veškeré zahraniční komunikace, s výjimkou zahraničního tisku a „propagandistického vysílání“. Tuto roli už šedesát let plní s nevídaným úspěchem.

Internet roli NSA jako velkého ucha americké vlády usnadnil tím, že většina důležitých poskytovatelů on-line služeb sídlí právě v USA. To je přímo dar z nebes: místo komplikovaného odposlouchávání pomocí stanic ve spřátelených zemích může přijít za americkými společnostmi a vyžádat si jejich spolupráci, s měšcem v jedné ruce a s bičem ve druhé. To je dlouhodobě osvědčený postup, proti kterému ani americká veřejnost nic zásadního nenamítá (ta neamerická sice může namítat, ale nebude jí to nic platné).

Pobouření uvnitř říše způsobila až zpráva, že agentura zaměřená proti barbarům odposlouchává i imperiální občany, což má výslovně zakázáno. Došlo k tomu dosti extenzivním výkladem toho, co je „zahraniční komunikace“ – NSA za takovou považuje veškerou, kdy je alespoň 51% pravděpodobnost, že přinejmenším jedna ze stran komunikace je barbar.

Jestliže dojde k nějaké změně (a NSA v uplynulém půlstoletí prokázala, že je vůči jakémukoliv dohledu, nebo dokonce omezování pozoruhodně rezistentní), bude téměř jistě směřovat jenom tímto směrem. Možná dojde k tomu, že NSA přestane sledovat občany USA, ale realisticky nelze očekávat, že se cokoliv změní pro ty, kdo jimi nejsou, to by NSA musela být zrušena bez náhrady.

Ostatně, soukromí ne-občanů není v USA prakticky vůbec chráněno. Sice existuje speciální soud (FISA Court), který by měl žádosti o „mezinárodní“ odposlechy schvalovat, ale jeho činnost je povýtce formální. A nikoho to moc netrápí – a pokud se nějaká obava objevuje, tak je motivována spíše tím, že americké společnosti se v důsledku těchto kroků stávají pro zahraniční zákazníky méně atraktivními, a přicházejí tudíž o peníze.

Podle zprávy americké Information Technology & Innovation Foundation budou aféry okolo NSA a programu PRISM stát americké cloudové firmy až 35 miliard dolarů v následujících třech letech. Na tolik se odhaduje pokles způsobený nedůvěrou zahraničních (zejména evropských) firem k využívání cloudových služeb amerických poskytovatelů.
Pomůže nám šifrování?

Klasickou formou ochrany proti odposlechu je šifrování komunikace. Jeho užitečnost je nicméně v tomto případě dost limitovaná, a to ze tří hlavních důvodů:

Za prvé, většina běžných protokolů, standardů a postupů, které používají šifrování, je zaměřena proti „vnějšímu nepříteli“. Proti odposlechu komunikace mezi klientem a serverem. Jenomže NSA nebude komunikaci odposlouchávat, ale vyžádá si data přímo od poskytovatele služeb, který je u většiny klasických služeb z principu prostě musí mít v otevřené podobě.

Šifrování (pokud je dobře provedené) pomůže proti „staré“ NSA a jejím širokopásmovým anténám, zachytávajícím všechno, co se kolem šustne. Nepomůže ale proti „nové“ NSA, která si pro data dojde se soudním příkazem.

Za druhé, šifrování chrání jenom obsah komunikace. Informace o komunikujících stranách, datu, času, objemu (či délce trvání) šifrování neutají. A tato metadata sama mohou být velmi užitečná a mohou být velmi dramatickým zásahem do soukromí. A utajit se dají jenom omezeně, až vůbec. A i v českém právu je jejich ochrana mnohem slabší než v případě obsahu komunikace samotné.

Navíc podle dostupných informací chápe šifrování NSA jako „přitěžující okolnost“ a šifrovaná data skladuje déle. Má tedy více času na případnou kryptoanalýzu nebo zjištění klíče jinými cestami.

Za třetí, oborem činnosti NSA nejsou jenom odposlechy, ale také kryptologie a kryptoanalýza. Tedy laicky řečeno, vývoj a lámání šifer. A jenom ti, kdo pracují za trojitým plotem ve Fort Meade vědí s jistotou, jaké možnosti NSA vlastně má. Nám ostatním nezbývá, než to jenom více či méně kvalifikovaně odhadovat z útržků informací, které se dozvídáme víceméně náhodou a mnohdy až s odstupem desítek let. Pro ilustraci, zde je několik z nich:

Nedávno NSA částečně odtajnila řadu čísel svého interního časopisu „Cryptolog“. Zájemci si je mohou stáhnout na oficiálních stránkách nsa.gov. Je to zajímavé čtení, ze kterého vyplývá mimo jiné to, že v roce 1977 NSA disponovala výpočetním systémem s úložnou kapacitou 160 gigabajtů. Dnes to není nijak impresivní číslo, ale v sedmdesátých letech se kapacita běžně dostupných úložných systémů pohybovala v desítkách megabajtů.

V zájmu objektivity je nicméně nutné uvést, že tehdy byl obrovský rozdíl mezi běžně dostupnou technologií a high-endovými systémy. Už v roce 1980 firma IBM představila IBM 3380: pevný disk s kapacitou 2,52 GB (vážil 249 kg, byl velký asi jako lednička a stál 40 000 tehdejších dolarů, což odpovídá dnešním asi 111 000). Dá se předpokládat, že v rámci spolupráce NSA-IBM měla NSA přístup k podobné technologii už dřív a koupit 80 disků za tři miliony dolarů pro NSA nebyl problém ani koncem sedmdesátých let. Nevíme, co má NSA k dispozici dnes, ale vzhledem k větší konkurenci a rychlejšímu vývoji bude mít nejspíše menší náskok než před 30–40 lety.

Nevíme, k jaké technologii má NSA přístup dnes, ale zato víme, že jí má opravdu hodně. NSA je největším odběratelem elektřiny ve státě Maryland a jenom její centrála ve Fort Meade má spotřebu okolo 100 megawattů. Odhaduje se, že účet za elektřinu pro nové datacentrum v Utahu činí asi 40 milionů USD ročně. To je spousta počítačů.

NSA má také spoustu lidí. Přesný počet zaměstnanců je předmětem utajení, ale hovoří se o číslech okolo 40 000. NSA je největším zaměstnavatelem matematiků na světě. Charles Seife, který pro NSA v devadesátých letech pracoval, tvrdí, že „se můžete bezpečně vsadit, že každá slušná matematická fakulta rozumné velikosti má někoho, kdo pracoval pro NSA“.

Víme, že má spoustu chytrých lidí, kteří jsou v oboru kryptografie dost napřed. Dobře je to vidět na technice diferenciální kryptoanalýzy. Zjednodušeně řečeno se jedná o metodu, v rámci níž sledujeme, jak se mění výstup šifry, pokud měníme její vstup. Pro běžnou veřejnost byla diferenciální kryptoanalýza objevena koncem osmdesátých let, kdy ji publikovali Izraelci Eli Biham a Adi Shamir.

Až s odstupem času se ukázalo, že její principy objevilo IBM už v roce 1974, ale utajilo je právě na žádost NSA. Ta na oplátku pomohla s vývojem algoritmu DES právě tak, aby byl vůči tomuto typu útoku odolnější. Zjevně se touto problematikou NSA zabývala již delší dobu, a měla tedy oproti zbytku světa náskok odhadem 10–20 let. I zde ovšem platí, že se dá počítat s tím, že dnes bude náskok mnohem menší. V sedmdesátých letech se civilní kryptografií zabývalo velmi málo lidí. A bozi vědí, že NSA dělala všechno proto, aby to tak i zůstalo. Nejslavnější neúspěch v jejích dějinách je, že se jí to nepodařilo.

Dokáže tedy NSA louskat současné komerčně dostupné šifry? Uvážíme-li rychlost odtajňování jejích dokumentů, s jistotou se to dozvíme zhruba tak za padesát let. Takže se musíte spokojit s mým kvalifikovaným odhadem.

Moderní symetrické šifry, což v praxi znamená AES, by měly být bezpečné. K praktickým útokům na ně je dle veřejně dostupných informací tak daleko, že by NSA musela mít náskok v mnoha desetiletích, což se dost dobře nedá předpokládat.

Asymetrické šifry RSA s délkou klíče 1024 bitů nelze nadále pokládat za bezpečné. Pokroky ve faktorizaci velkých čísel dospěly tak daleko, že můžeme realisticky předpokládat, že NSA umí takový klíč prolomit. Je nicméně otázkou, jak moc práce jí to dá a jak moc času na to bude potřebovat. Nelze realisticky předpokládat, že by dokázala 1024bitové RSA klíče louskat hromadně na počkání. Bude to trvat nejspíše alespoň měsíce.

Doporučení technologická

Systémy, kde se data šifrují přímo symetrickým klíčem, by měly být v bezpečí, a to včetně systémů, které třeba uchovávají data v „nedůvěryhodném“ cloudu amerického poskytovatele.

Pro asymetrické šifry používejte klíče o délce alespoň 2048 bitů, ne 1024 bitů. To se týká klíčů pro zabezpečení přes SSL/TLS, e-mailů a podobně. Obecně, používání delších klíčů je best practice, není to jenom věc kvůli PRISMu a NSA.

Problém je, že výchozí nastavení řady systémů historicky počítá s 1024 bity (což je problém běžných uživatelů) a že práce s dvoukilovými klíči je výpočetně náročnější (což se týká zejména velkých internetových služeb). Stojí to nicméně za to, protože náročnost prolomení klíče má na jeho délce závislost exponenciální, nikoliv lineární. Prolomení dvakrát delšího klíče tedy není obtížnější dvakrát, ale řádově.

Lze také použít technologii ECC – eliptických křivek. Při ní se (zjednodušeně řečeno) matematické operace provádějí nikoliv na lineární číselné ose, ale na křivce, což celý proces činí náročnějším. Při stejné délce klíče tak můžeme dosáhnout vyšší faktické bezpečnosti. Použití ECC nicméně naráží na problémy s kompatibilitou. Ačkoliv například ve Windows je ECC podporována již od Windows Vista a Windows Serveru 2008, velké množství reálně existující infrastruktury si s ECC klíči a algoritmy nedokáže poradit.
Definitivní řešení

NSA není osamocena. Její ekvivalent má každý stát, včetně České republiky. I my máme zahraniční rozvědku, i když má samozřejmě podstatně menší možnosti, než jaké má NSA. I my máme vnitřní bezpečnostní orgány, které si mohou za jistých okolností vyžádat přístup k datům kohokoliv, kdo spadá pod českou jurisdikci.

Formálně nejčistší způsob je vybrat si poskytovatele služeb v takové jurisdikci, s jejímž přístupem k ochraně soukromí jste spokojeni. Zahraniční rozvědky pak budou odkázány na klasické odposlechy, které jim dávají podstatně menší možnosti.

Pokud se rozhodnete americkým poskytovatelům služeb vyhýbat, nebudete v tom sami. Podle nedávného průzkumu Cloud Security Alliance bude pro 56 % neamerických zákazníků „méně pravděpodobné“, že kvůli aférám NSA využijí služeb amerických poskytovatelů. Dalších 10 % už ve světle těchto afér stornovalo plánované projekty, využívající takových služeb.

Drobný problém spočívá v tom, že pro řadu služeb prostě neamerická alternativa neexistuje, nebo je výrazně horší. Zejména v oblasti cloud computingu. Neexistuje evropský (nebo obecně neamerický) poskytovatel cloudových služeb, srovnatelný s Amazonem nebo Microsoft Windows Azure. Jediné dlouhodobě funkční řešení je vytvořit lokálně, v České republice a v Evropě, takové podmínky, aby zde takové firmy mohly vznikat a růst.
 Realisticky vzato to ovšem není příliš pravděpodobné – Evropská unie tíhne spíše k socialismu a diktatuře než k liberalismu, takže zde se velké naděje neskrývají. Dají se očekávat spíš opačné tendence, další restrikce ve jménu všeobecného dobra, ochrany mravnosti a autorských práv.

Jistý důvod k opatrnému optimismu dává vývoj na Islandu. Tamější poskytovatelé služeb se těší poměrně velké nezávislosti, a ačkoliv má Island daleko k idylickému „datovému ráji“, jak si ho vysnil Neal Stephenson ve svém Cryptonomiconu, je to to nejlepší, co se zatím nabízí.

Není třeba se bát amerických autorů softwaru. Je obrovský rozdíl mezi vydáním dat a záměrným zabudováním bezpečnostní slabiny do produktu. Nic nenaznačuje tomu, že by došlo na žádost NSA nebo kohokoliv jiného k záměrnému „zmrzačení“ softwaru tak, aby byl snadněji napadnutelný. Médii sice proletěly před pár dny poněkud zmatené a potom z větší části dementované zprávy o tom, jak Německo varuje před Windows 8, ale to je dílem nepochopení a dílem všeobecný chaos a informační šum.

Mnohem reálnější hrozba se skrývá v hardwaru a přichází z opačné strany světa: z Číny, nikoliv z USA. Záměrná zranitelnost se může skrývat přímo v hardwaru nebo firmwaru čipu. Je mnohem hůře odhalitelná a takové případy již byly zaznamenány. Navíc čínský režim má mnohem víc možností, přímou kontrolu nad domácím průmyslem a méně skrupulí než americká administrativa. Ostatně i onen výše uvedený chaos ohledně německého varování byl vztažen spíše k TPM čipu, než k Windows 8 jako takovým, a to je hardwarové zařízení.

Bohužel, v podstatě není nic, co by běžný koncový uživatel mohl udělat, aby se nebezpečí nedůvěryhodného hardwaru vyhnul. Protože koupit dnes elektroniku, která není „made in China“ je v podstatě nemožné. Nejde o to „nekupovat Lenovo“, jak se občas proslýchá, protože i jiné značky používají čínské komponenty bez ohledu na konečný štítek. A změna je v nedohlednu. Sice se může stát, že někdo na poli za Bruntálem postaví pokročilou továrnu na polovodičové technologie, ale dle mého soudu je pravděpodobnější, že na tomtéž poli přistanou mimozemšťané.

Michal Altair Valášek

Oblíbené příspěvky co se tady nejvíc čte

TADY NAJDETE CO POTŘEBUJTE, JSOU TO ŠTÍTKY.....

7 000 000 776833333 ABBA ACTA AdBlock Adobe Flash Player AdSense Agent Áji Aktualizace Alcatraz Alert Alex Alvarová Allison Crowe Alternativní medicina AM-Deadlink Ambulance Amerika AMERIKA počítače AMOR UT LACRIMA Amundsen-Scott South Pole Station Andělé Android Angelina Werich Anonymní Anonymous Antarctica Antarktida Aplikace APPLE Apple story Aristoteles Ashampoo Astronomie ASUS N Series Ateroskleróza Audiobankomat Backdoor Beethoven Symphony Benchmarky BFU Bible Bílá růže BlackBerry Blbec a deprivace Blogeři sobě Blogger Bouře Božejáci Boží muka Brambory Brilianty Browser Addon bubble nebula Bug Opera Bůh Slunce Buněčné receptory Bylinky Cannes CANON Captcha CELINE DION Cenzura Cesta pro lásku Cestování Cruise Rekreace Dovolená Cesty Cibule Cinderella Církve Citace a inspirace Citáty Citáty a moudra Civilizace Clickbait Co je psáno Cookie Crawler Čaj o páté ČS George Čtyřčata ČVUT Dalekohledy Databáze Datové přenosy Debaty a názory Dělání Demokracie Den pro tebe Deprese Deprivace a skupinová hloupost Deprivanti Desktop Deštivý den Děti Dětská radost Dětství Dezerty Dezinformace Diagnostika Diamanty Digitalizace Digitální Fotoaparáty Disk Diskuze a debaty Divoký horský tymián Dlouhá cesta Dobro a jeho světlo Dobrý voják Dobrý vtip! Donald Trump Dopisy Download Opery Mini Dr WEB Dr. Watson - chyby Dr. Watson - windows kód chyby 805306296 Drahé kameny Drogy DRONY Dvojčata a housle Editace a styl psaní příspěvků El Condor Pasa Elektronická paměť Email Energie externí disk Facebook Fake News Fantasie FAQ Často kladené otázky Feedback Fernando Lopez Filmy firewall Flame Flash Opera Firefox IE Flejberk Flirt Fotky Fotografie Fullereny G mail G+ G+ notifikace v Opeře Galaxy Nexus Geek Genius loci Gif Goodbye My Lover Google Google AdSense Google Analytics Google Chrome Google instant Google TV Google+ Groupthink gug.cz Guru Hacker Haddaway hardware HELIGONKY Helikoptéra Hesla Historie History and Publicity Hněv milenců Hoax Homeless Hosting Houbaření Hovězí pečeně Hovězí pečeně na cibuli Huawei Humor Humor a vtipy Humor a vtipy nebo moudra Hvězdokupa Hvězdy Hydepark o internetu Hyperkinetická porucha hypnotika Chaos Charlie Chkdsk Chlad zimy Cholesterol Chtíc aby spal Chybová hlášení In Vino Veritas Inbox INDECT Informace Inovace Speed Dial Intel Inteligence Internet Internet a sociální pathologie člověka iOS iPad IPhone iTunes Iveta Bartošová Jak na to Jaro Jaroslav Maxmilian Kašparů Java Je to sci-fi? Jea Paul Belmondo Jen pro ten dnešní den Ježíšek Jídlo Jiří Vašíček Jít pro lásku John Denver Jordánsko Josef naše láska Judith Durham The Seekers Kachna Kalifornie Kamenný most KAMERY Kančí guláš Kapradí Kardiovaskulární zdraví Karel Kryl Karel Kryl a Láska bláznivá Karel Schwarzenberg Kariera Karikatura KASPERSKY Keep smiling Kemel Klávesové zkratky knihy Kocourek Kočička Kodová označení verzí Opery Koledy Kolotoč svět Komentář komentáře Kongres Konopka obecná Kontakty Kontrola disku a pokus opravy Kopírování Korsika Kosmos Kostival lékařský Krajina Krásné je žít Krásné ženy Krizová linka Kruh Užitečné příspěvky Křivka obecná KVĚTA FIALOVÁ Květy Kvítek jabloňový La Roux Láska Lásky čas Lavičky Legrace Lékař Leonardo da Vinci Les Lesní jahody Léto Lež LG Líbej mě Lída Baarová Lidové písně Lidský život Life at Google Lindsey Stirling Lobing Logitech Londýn Lorem Ipsum Loudá se půlměsíc Lov Love Story Lovecký pes Lovu zdar Máj malware Maminka Manicko depresivní syndrom Marcus Tullius CICERO Marie Rottrová Maturita Medicina Meditace Memy Měsíční noc MEXICO Microsoft Milenci Mireille Mathieu Mix videa Mobilní internet Mobilní komunikace (kecálky) a ostatní Modlitba Modrá knížka Modrý sarafán Modříny Moldau Smetana Moře Motivace Motorola Moudra Moudro pro tento den Moudrost Mouse Mozilla Firefox a Chrome Mozilla Firefox Europe Murphyho zákony Music and Humor Myslivost MySQL Myšlenka dne Myšlenky jsou svobodné Na stojáka Naše kuchyně NATO nebo skutečnost? Nefunkční bezpečnostní hláška Nemoci News Nexus Nexus 7 Nikon Nikon Coolpix S8200 No milk today Novinky Novinky v hudbě NVidia O koni a Adsense O Popelce O Shenandoah O zdraví Obama Obdiv Objevy Odinstalace lišty Ochrana soukromí Oktoberfest Once Upon A Time In The West OneNote Open Source Opera Opera 10 Alpha Portable Opera 10 Final Portable Opera 10.0 Final Opera 10.10 Unite Opera 10.60 Opera 10.63 Final Opera 11.50 Opera 11.60 Opera 11.64 Opera 12 Opera 12.02 Opera 12.12 Opera 12.50 Opera 9.5 Portable Opera extensions Opera Mini 4.4 Opera Mini 5 Opera Mini and Opera Mobile browser Opera Portable Opera Události Názory Diskuse Operační systém OperaPortable 11.64 Opravy nastavení prohlížeče Opera Opravy poškozených souborů Optika Osobnost Otčenáš Ovidius Ovladače Page Rank Paleo Panda Update Parkinson Patrick Zandl Paul Anka Diana Pavel Kysela PC Peníze Permutace Perský kocourek Sammuel Peru Petr Novák Petra Phishing Phishing neboli rybaření u Bank a Opera Pippa Pirati.cz Pirátství Pivo Placebo Počítače a notebooky Počítačová myš Poděkování Podzim Poezie Pohádka Policejní vir Policie Politika Poradna pro bloggery Google POSEDY Pošta pro vás Pozitivní myšlení Poznámky Pravda Prevence a zdraví Pro přehled Mapa stránek Opery Orientace Proces wuauclt.exe Prodaná nevěsta Profil Programování Prohlížeč Google Chrome Prohlížeč Opera Propagace Opery Propagace Opery Video úvod do bloggu Prostřeno Přátelé Přátelství Předehra Příroda Příroda a my Příroda kvete Přítel Psychiatrie Psychopatie v praxi Ptáci Ptáci na zahradě Ptáček Ptačí zpěv Racek Radiová obloha Radkin Honzák Radost Radůza Rakovina prostaty (CaP) Rande Rangers Rath a sedmimilionová krabice Realizace Rebelové - Mně se líbí Bob Reklama Renata Reset Reset profilu Chrome Reset profilu Opera Rick Astley Rodina Roman Šebrle Roň slzy Router Rozdováděný hradní bača Rozšíření Opery rozšíření pro Operu Rozšíření Source pro Operu Rozum Rudý Ryby Řešení problémů Řešení problémů OPERA Římská mythologie Safari Sametová revoluce Sammuel Sammuel perský kocourek Screenshot Sdílení security Servis24 Setřídění záložek Schemer Silvestr Sites Google (weby) Skupinová hloupost Skype Sladké višně Slovensko Slunečné odpoledne Slunečné ráno Sluneční erupce a aktivita Sluneční toulky v přírodě Slunečný den Smartphone Smazání Facebooku Smích Smluvní Sněhurka Sociální patologie Sociální příčiny irracionality Sociální sítě Sociopatie Softskills Software Sokrates Solární lavička Soubory .OGG Soukromé Spam Spánek Sport Správce vyhledávačů spyware Srdce jako kámen Srnčí guláš Sršeň Stahování Start Stáří Statečnost Street View Stres Stromy studentské Suguperge! Sdígilígim naga wegeb! Svatba Světlo Svoboda Svobodný internet Syrenia Šablona proti spamu Šampaňské Škola Šperky Šťastné dětství Štěstí Švejk Švýcarský salašnický pes Tajné služby Tam na východě Technické spekulace Technologie Telefony Tenkrát Teotihuacan The Cranberries - Zombie The Moon Měsíc The New York Times Tipy Tipy a návody Translator Google Trojan Trolling Trpajzlíci Trubka Tři oříšky... Twitter U bankomatu u Křížku U řeky U vody U Zborova Učitel Unwand Upgrade USA Úsměv Úsměv Anny Úsměv pro mne Úvod a přivítání Václav Havel Vajíčka Vanessa Mae Vánoce Věda Vědomí a podvědomí Velikonoce VENEZUELA Verše Verše jako píseň Veřejné mínění Veverka Videa Videa o lásce Vinná réva Virtuální prohlídka měst Viry VIVALDI Vlado Kumpan Vlastní vyhledávání Google Vlaštovka VLC Media Player Vlčí mák Vojenská služba Všímavost Vtipy Vtipy a humor Výchova Výlety Vyznání pro Pepču Vzpomínky W. A. Mozart: Turecký pochod Waldemar Matuška Warning WD My Passport Web Clipper Webové kamery Webové stránky Werich What is love When I Fall In Love Wi-Fi WINDOWS Windows 10 Windows Update WPA3 wuauclt.exe XTranslate YouTube Yuneec Breeze 4K létající kamera Yvetta Simonová Yvonne Přenosilová z-generace Zabezpečené připojení Zahrady Zajímavosti Zákon Zaláskujte se Zálohování Zamilovaný Závist Zdeněk Izer Zdeničko má Zdraví Zdraví a životní styl Zima Zlatá střední cesta Zlatá šedesátá ZLÝ KRÁLÍK Zpravodajství google Zrcadlo Zrychlení počítače? ZVĚŘINA Žebrota ŽEBŘÍKY Židovské Životospráva

Vybraný příspěvek

DOBRÝ VTIP! ...MLUVÍCÍ ŽÁBA JE FAKT SKVĚLEJ KOUSEK

...MLUVÍCÍ ŽÁBA JE FAKT KOUSEK PROGRAMÁTOR Programátor jde po cestě a najednou k němu přiskáče žába a říká: „Já jsem zakletá princez...