Zálohování dat je dobré a správné řešení tip na Synkron

Externí disk 750 GB
Jedna chybná operace, selhání softwaru nebo virová infekce a vaše data se snadno ztratí. Jejich zálohováním se můžete vyhnout katastrofám.

Ikona programu Synkron
Často na to nemyslíme až do okamžiku, kdy už je příliš pozdě. Automatické zálohování uživatelé nemají ve zvyku. Podle studie provedené společností Iomega téměř polovina dotázaných přišla o důležitá data následkem chybné operace, zhroucení nebo viru, protože svá data nezálohovala. Riziko je ještě větší v případě malých společností a mobilních zaměstnanců. Většina uživatelů si uvědomuje důležitost zálohování dat v okamžiku, kdy taková katastrofa nastane, ale nevědí jak na to. Zde je několik pokynů k tomuto základnímu kroku při ochraně dat.

 Zálohovat data znamená uložit všechna nebo část dat umístěných na jednom záznamovém médiu (pevném disku, disku CD, disketě) na jiné médium se záměrem vytvořit nouzovou kopii pro případ, že se něco přihodí. Můžete také vytvářet kopie nebo zrcadla souborů bez použití externího záznamového média, tj. na jiném oddílu pevného disku. Tento postup je však riskantní, protože je v případě vážnějších potíží s pevným diskem neúčinný.

Počítačové soubory se snadno poškodí. Jeden chybný krok, chyba v softwaru nebo nesprávné vypnutí stačí k jejich poškození a znečitelnění. Soubory také snadno podléhají virům, červům a trojským koňům. Tyto nebezpečné kódy mohou způsobit nenapravitelné škody. Některé, třeba virus Gigger nebo červ W32/Vote-B, se pokoušejí o zformátování pevného disku.

Ochrana počítače před útoky z vnějšku k odstranění těchto rizik nestačí. Podle studie provedené společností Clusif (francouzské asociace pro bezpečnost v oblasti IT) je 39 % případů ztráty dat spojeno se selháním lidského faktoru. Náhodné smazání souboru, ukončení softwaru bez uložení provedených změn, ztráta diskety či zapomenuté heslo mohou snadno vést ke ztrátě důležitého souboru.

Toto riziko je větší v případě, že počítač používáte k práci. V počítači však nemusíte mít smlouvy, účty nebo tajné dokumenty, abyste měli úvod k obavám o své soubory. Koho by nemrzela ztráta domácích úkolů jeho dítěte, e-mailů, fotografií z dovolené či dokonce souborů MP3 stažených z Internetu?

Zálohování dat na přenosná média v podobě disků CD-ROM nebo disket Zip vám také umožňuje nosit svá data při sobě. Data byste měli zálohovat i před zahájením tak choulostivých operací, jako je aktualizace registru. Nemá-li operace očekávané výsledky, díky záloze dat můžete pokračovat tam, kde jste přestali.

Pracujete-li každý den s několika soubory, bude pro vás jejich pravidelné zálohování vhodným řešením. Není třeba zálohovat každou noc všechny soubory. Místo toho můžete soubory zálohovat „přírůstkově“ (zálohovat pouze změny). Další možností je zkopírovat pouze nejdůležitější součásti, jako je poštovní schránka, adresář, pracovní dokumenty, systémová nastavení, vlastní šablony nebo zvláštní slovníky aplikací balíku Microsoft Office.
K zálohování můžete použít různé typy médií. Diskety, atraktivní díky nízké ceně a snadné použitelnosti, bohužel nejsou tou nejlepší volbou. Jejich kapacita je limitována na 1,44 MB a mají relativně nízkou přenosovou rychlost. Dnes jsou na trhu dostupná další zařízení, například diskety Zip (s kapacitou 100-750 MB), přenosné pevné disky, disky CD-ROM a DVD-ROM, disky Jaz a USB klíčenky s kapacitou 64-128 MB.
S výjimkou disket a disků CD, které lze číst ve většině počítačů, vyžadují tato řešení zvláštní vybavení. Existuje také zálohovací software, který automaticky vytváří bitovou kopii na pevném disku a umožňuje snadné obnovení smazaných souborů. Zálohování dat automatizuje, takže nehrozí, že uživatel na zálohování zapomene. 


Pro profesionální archivaci dat na dlouhou dobu je nutno splnit následující požadavky: bezztrátová čitelnost dat (ta se zajistí opakovanou migrací na nové platformy a média), ochrana proti falšování dat (ta se zajistí kontrolou přístupu k datům a vedením protokolů o změnách) a dostupnost daného formátu dokumentu (lze zajistit přes muzea hardwaru či softwaru, emulací, uchováním dat a interpreteru do archivu).

Pro obyčejného uživatele je nutné zajištění bezztrátové čitelnosti dat, ochrana proti falšování je samozřejmě v nějaké rozumné míře rovněž vítána. Data by tedy měla zůstat úplná a v plné kvalitě, případné změny by měly být důsledně sledovány a zaznamenány. Naproti tomu uchovávání původních formátů není většinou pro uživatele nezbytné. Všechny v článku uvedené příčiny možné ztráty dat tedy ve smyslu jejich ochrany vedou ve svém důsledku k následujícím více či méně triviálním pravidlům, která by měl každý uživatel dodržovat:

1. Od všech důležitých souborů potřebujete minimálně jednu kopii, nebo ještě lépe dvě kopie, které umístíte na dvě na sobě nezávislá média. Jedna záloha by dále měla být umístěna na jiném místě než původní soubory, a to buď u příbuzných, kteří žijí v jiném domě nebo bytě, popřípadě u některého z poskytovatelů prostoru na webu.

2. Pro archivaci vašich souborů dávejte přednost pevným diskům, a to zejména v externím provedení. Je k tomu několik důvodů. Obecně jsou z dlouhodobého hlediska spolehlivější než CD a DVD, cenově vyjdou levněji než streamer a na rozdíl od sekvenčních pásků nabízejí přímý přístup k jednotlivým souborům (do zálohy tedy můžete velmi snadno přidávat nové soubory nebo vyměňovat verze jednotlivých souborů za jiné). V neposlední řadě vám při použití pevných disků odpadne díky jejich velké kapacitě spousta práce s organizací záloh (jejich číslování nebo výměna). Právě dva stejně velké pevné disky, jež navíc mají stejný systém souborů, dramaticky minimalizují práci a riziko výskytu chyb při archivaci. Jinak rovněž platí, že 3,5palcové pevné disky jsou spolehlivější než jejich 2,5palcové varianty.

3. Pokud provádíte archivaci na externí pevný disk, který poté uložíte na bezpečné místo a dále nepoužíváte, pak doporučujeme tento pevný disk minimálně jednou za půl roku připojit k počítači. Pokud se pevné disky dlouho nepoužívají, mohou jim zatvrdnout kapalinová ložiska.

4. Pokud používáte pevné disky v zapojení diskového pole RAID 1 nebo RAID 5, kdy se zapojují dva, popřípadě čtyři pevné disky, pak se sice provádí zrcadlení dat, ale má rovněž své nevýhody. Záloha není uložena na pevném disku, který by byl na jiném místě než samotný počítač, a kromě toho se při zrcadlení zrcadlí i chyby. V tomto případě je potom nutné vytvořit ještě další, v pořadí třetí kopii dat.

5. Jednoznačně si určete, které úložiště (soubor, složka, disk) bude obsahovat původní data, a na toto úložiště umisťujte data ze zálohy pouze tehdy, pokud se toto úložiště poškodí. Bezplánovitá synchronizace dat mezi dvěma nebo více úložišti dříve nebo později způsobí to, že se vám některá data buď ztratí, nebo budete mít na několika úložištích zbytečně mnoho stejných záloh.

6. Informace v elektronické podobě se mohou snadno ztratit, aniž byste si toho vůbec všimli. Vzhledem k tomu, že při obrovském množství dat není v lidských silách provádět důkladnou kontrolu dat, měli byste před každým porovnáním dat použít funkci zobrazení dat, jež by byly při synchronizaci zkopírovány. Touto funkcí disponuje prakticky každý program pro synchronizaci dat a dokonce již i nástroje, které jsou standardní součástí operačního systému (Xcopy a Robocopy – parametr /L), nebo zdarma dostupné nástroje jako například Microsoft Synctoy (funkce Preview).

7. Nastavte pro svá data taková přístupová práva, abyste k nim měli přístup a mohli je měnit pouze vy a nikdo jiný. Tato práva můžete podle své volby nastavit buď pouze u originálních souborů, nebo u souborů zálohovaných, popřípadě u obou typů.

8. Před přechodem na novou verzi aplikace nebo operačního systému si pečlivě zjistěte, zda tímto přechodem neztratíte přístup k souborům zálohy. Pokud po přechodu nebudete moci archivované soubory přečíst nebo nebudete moci spustit některý dříve používaný software, pak je nutné soubory před přechodem převést do nového formátu. Pokud zmíněné opatření neprovedete, budete později odkázáni na firmy, které sice tuto konverzi provedou, ale ani zdaleka to nebude zadarmo.

9. Speciální problém při přechodu z jednoho operačního systému na jiný představují systémy souborů. Pevné disky se systémem souborů HFS+ operačního systému Apple jen tak pod Windows nebo Linuxem nepřipojíte. Souborový systém ext2 z operačního systému Linux zase nepřipojíte ani pod Windows, ani pod MacOS. I v tomto případě se tedy vyplatí včasné zkopírování dat na disk s kompatibilním systémem souborů – bude-li třeba, použijte systém souborů FAT(32), s nímž si rozumí všechny operační systémy.

10. Při přechodu na nový hardware se rovněž můžete dostat do potíží v okamžiku, kdy budete potřebovat přístup k archivovaným souborům. Nebudete-li mít vhodný hardware pro přečtení archivovaných souborů, pak je to stejné, jako kdybyste žádnou zálohu dat neměli. Můžete se třeba dostat do situace, kdy nebudete mít na počítači disketovou mechaniku, a než připojíte k počítači externí pevný disk, uplyne doba životnosti těchto disket. Na počítači Mac nebo na novém počítači PC zase nenajdete paralelní port, takže data uložená na disketách ZIP jsou vám také k ničemu. Na novějších počítačích začíná být problém i s pevnými disky s rozhraním IDE. Ty v tomto případě často připojíte pouze přes externí adaptér a rozhraní USB. I zde vám včasné překopírování dat na hardware kompatibilní s nejnovějšími počítači ušetří spoustu námahy, rozčilování, dodatečných nákladů a v nejhorším případě i ztracená data.

11. Pro ukládání důležitých dat používejte co možná nejméně odlišné formáty. Ideální jsou otevřené a standardizované formáty, jako je kupříkladu ODF (Open Document Format), PDF, TIFF nebo OGG. Bezproblémové jsou i velmi rozšířené proprietární formáty jako DOC, XLS nebo MP3. Platí ovšem, že čím více stejných nebo podobných formátů používáte, tím jednodušší bude v případě potřeby později hromadná konverze do jiného formátu v případě, že by některý z formátů zanikl.

12. Vyhněte se datům chráněným technologií DRM. Například u hudebních formátů chráněných DRM lze vždy bez problémů vypálit data na hudební CD a poté převést kupříkladu do otevřeného formátu OGG nebo alespoň do formátu MP3, který žádnou ochranu typu DRM neobsahuje.

13. Uložením zálohy svých dat na on-line úložiště splníte podmínku z bodu 1 (umístění zálohy na jiné místo). Na internetu najdete řadu poskytovatelů, kteří na svých serverech nabízí diskový prostor. Navíc tím péči o svá data svěříte do rukou profesionálů. Na druhou stranu umístěním dat na servery poskytovatelů, kteří poskytují prostor zdarma, jako například Google, se musíte smířit s tím, že záruka na dostupnost dat a jejich ochranu není téměř žádná. Rovněž kapacita, kterou poskytovatelé nabízejí, není nijak závratná, ani rychlost uploadu nepovažujeme právě za dokonalou. Nesmíte zapomenout ani na ochranu proti neoprávněnému přístupu dat (šifrování). V opačném případě vám nezbývá nic jiného, než správcům serveru poskytovatele   důvěřovat.

Dobré odkazy (zkuste, nenechte se otrávit těmi, kdo hrdinsky nezálohují):

http://synkron.sourceforge.net/

http://www.softdownload.cz/cs/software/93090/synkron+portable+1.6.2

Tento Tip na Synkron je vyzkoušený a funguje. Z řady nabídek na webu je velmi zajímavý, každý může vyzkoušet. Je to slovenský program. Používaný internetovými znalci.

Zdroj: zpracováno pro potřeby uživatelů z volně dostupných informací na webu. Synkron v provozu je bez problémů. Každý má své vyzkoušené zálohovací postupy. Operační systémy Windows umí také vytvářet zálohy s nabídkou týdenní aktualizace. Nebo podle nastavení.

Oblíbené příspěvky co se tady nejvíc čte

TADY NAJDETE CO POTŘEBUJTE, JSOU TO ŠTÍTKY.....

7 000 000 776833333 ABBA ACTA AdBlock Adobe Flash Player AdSense Agent Áji Aktualizace Alcatraz Alert Alex Alvarová Allison Crowe Alternativní medicina AM-Deadlink Ambulance Amerika AMERIKA počítače AMOR UT LACRIMA Amundsen-Scott South Pole Station Andělé Android Angelina Werich Anonymní Anonymous Antarctica Antarktida Aplikace APPLE Apple story Aristoteles Ashampoo Astronomie ASUS N Series Ateroskleróza Audiobankomat Backdoor Beethoven Symphony Benchmarky BFU Bible Bílá růže BlackBerry Blbec a deprivace Blogeři sobě Blogger Bouře Božejáci Boží muka Brambory Brilianty Browser Addon bubble nebula Bug Opera Bůh Slunce Buněčné receptory Bylinky Cannes CANON Captcha CELINE DION Cenzura Cesta pro lásku Cestování Cruise Rekreace Dovolená Cesty Cibule Cinderella Církve Citace a inspirace Citáty Citáty a moudra Civilizace Clickbait Co je psáno Cookie Crawler Čaj o páté ČS George Čtyřčata ČVUT Dalekohledy Databáze Datové přenosy Debaty a názory Dělání Demokracie Den pro tebe Deprese Deprivace a skupinová hloupost Deprivanti Desktop Deštivý den Děti Dětská radost Dětství Dezerty Dezinformace Diagnostika Diamanty Digitalizace Digitální Fotoaparáty Disk Diskuze a debaty Divoký horský tymián Dlouhá cesta Dobro a jeho světlo Dobrý voják Dobrý vtip! Donald Trump Dopisy Download Opery Mini Dr WEB Dr. Watson - chyby Dr. Watson - windows kód chyby 805306296 Drahé kameny Drogy DRONY Dvojčata a housle Editace a styl psaní příspěvků El Condor Pasa Elektronická paměť Email Energie externí disk Facebook Fake News Fantasie FAQ Často kladené otázky Feedback Fernando Lopez Filmy firewall Flame Flash Opera Firefox IE Flejberk Flirt Fotky Fotografie Fullereny G mail G+ G+ notifikace v Opeře Galaxy Nexus Geek Genius loci Gif Goodbye My Lover Google Google AdSense Google Analytics Google Chrome Google instant Google TV Google+ Groupthink gug.cz Guru Hacker Haddaway hardware HELIGONKY Helikoptéra Hesla Historie History and Publicity Hněv milenců Hoax Homeless Hosting Houbaření Hovězí pečeně Hovězí pečeně na cibuli Huawei Humor Humor a vtipy Humor a vtipy nebo moudra Hvězdokupa Hvězdy Hydepark o internetu Hyperkinetická porucha hypnotika Chaos Charlie Chkdsk Chlad zimy Cholesterol Chtíc aby spal Chybová hlášení In Vino Veritas Inbox INDECT Informace Inovace Speed Dial Intel Inteligence Internet Internet a sociální pathologie člověka iOS iPad IPhone iTunes Iveta Bartošová Jak na to Jaro Jaroslav Maxmilian Kašparů Java Je to sci-fi? Jea Paul Belmondo Jen pro ten dnešní den Ježíšek Jídlo Jiří Vašíček Jít pro lásku John Denver Jordánsko Josef naše láska Judith Durham The Seekers Kachna Kalifornie Kamenný most KAMERY Kančí guláš Kapradí Kardiovaskulární zdraví Karel Kryl Karel Kryl a Láska bláznivá Karel Schwarzenberg Kariera Karikatura KASPERSKY Keep smiling Kemel Klávesové zkratky knihy Kocourek Kočička Kodová označení verzí Opery Koledy Kolotoč svět Komentář komentáře Kongres Konopka obecná Kontakty Kontrola disku a pokus opravy Kopírování Korsika Kosmos Kostival lékařský Krajina Krásné je žít Krásné ženy Krizová linka Kruh Užitečné příspěvky Křivka obecná KVĚTA FIALOVÁ Květy Kvítek jabloňový La Roux Láska Lásky čas Lavičky Legrace Lékař Leonardo da Vinci Les Lesní jahody Léto Lež LG Líbej mě Lída Baarová Lidové písně Lidský život Life at Google Lindsey Stirling Lobing Logitech Londýn Lorem Ipsum Loudá se půlměsíc Lov Love Story Lovecký pes Lovu zdar Máj malware Maminka Manicko depresivní syndrom Marcus Tullius CICERO Marie Rottrová Maturita Medicina Meditace Memy Měsíční noc MEXICO Microsoft Milenci Mireille Mathieu Mix videa Mobilní internet Mobilní komunikace (kecálky) a ostatní Modlitba Modrá knížka Modrý sarafán Modříny Moldau Smetana Moře Motivace Motorola Moudra Moudro pro tento den Moudrost Mouse Mozilla Firefox a Chrome Mozilla Firefox Europe Murphyho zákony Music and Humor Myslivost MySQL Myšlenka dne Myšlenky jsou svobodné Na stojáka Naše kuchyně NATO nebo skutečnost? Nefunkční bezpečnostní hláška Nemoci News Nexus Nexus 7 Nikon Nikon Coolpix S8200 No milk today Novinky Novinky v hudbě NVidia O koni a Adsense O Popelce O Shenandoah O zdraví Obama Obdiv Objevy Odinstalace lišty Ochrana soukromí Oktoberfest Once Upon A Time In The West OneNote Open Source Opera Opera 10 Alpha Portable Opera 10 Final Portable Opera 10.0 Final Opera 10.10 Unite Opera 10.60 Opera 10.63 Final Opera 11.50 Opera 11.60 Opera 11.64 Opera 12 Opera 12.02 Opera 12.12 Opera 12.50 Opera 9.5 Portable Opera extensions Opera Mini 4.4 Opera Mini 5 Opera Mini and Opera Mobile browser Opera Portable Opera Události Názory Diskuse Operační systém OperaPortable 11.64 Opravy nastavení prohlížeče Opera Opravy poškozených souborů Optika Osobnost Otčenáš Ovidius Ovladače Page Rank Paleo Panda Update Parkinson Patrick Zandl Paul Anka Diana Pavel Kysela PC Peníze Permutace Perský kocourek Sammuel Peru Petr Novák Petra Phishing Phishing neboli rybaření u Bank a Opera Pippa Pirati.cz Pirátství Pivo Placebo Počítače a notebooky Počítačová myš Poděkování Podzim Poezie Pohádka Policejní vir Policie Politika Poradna pro bloggery Google POSEDY Pošta pro vás Pozitivní myšlení Poznámky Pravda Prevence a zdraví Pro přehled Mapa stránek Opery Orientace Proces wuauclt.exe Prodaná nevěsta Profil Programování Prohlížeč Google Chrome Prohlížeč Opera Propagace Opery Propagace Opery Video úvod do bloggu Prostřeno Přátelé Přátelství Předehra Příroda Příroda a my Příroda kvete Přítel Psychiatrie Psychopatie v praxi Ptáci Ptáci na zahradě Ptáček Ptačí zpěv Racek Radiová obloha Radkin Honzák Radost Radůza Rakovina prostaty (CaP) Rande Rangers Rath a sedmimilionová krabice Realizace Rebelové - Mně se líbí Bob Reklama Renata Reset Reset profilu Chrome Reset profilu Opera Rick Astley Rodina Roman Šebrle Roň slzy Router Rozdováděný hradní bača Rozšíření Opery rozšíření pro Operu Rozšíření Source pro Operu Rozum Rudý Ryby Řešení problémů Řešení problémů OPERA Římská mythologie Safari Sametová revoluce Sammuel Sammuel perský kocourek Screenshot Sdílení security Servis24 Setřídění záložek Schemer Silvestr Sites Google (weby) Skupinová hloupost Skype Sladké višně Slovensko Slunečné odpoledne Slunečné ráno Sluneční erupce a aktivita Sluneční toulky v přírodě Slunečný den Smartphone Smazání Facebooku Smích Smluvní Sněhurka Sociální patologie Sociální příčiny irracionality Sociální sítě Sociopatie Softskills Software Sokrates Solární lavička Soubory .OGG Soukromé Spam Spánek Sport Správce vyhledávačů spyware Srdce jako kámen Srnčí guláš Sršeň Stahování Start Stáří Statečnost Street View Stres Stromy studentské Suguperge! Sdígilígim naga wegeb! Svatba Světlo Svoboda Svobodný internet Syrenia Šablona proti spamu Šampaňské Škola Šperky Šťastné dětství Štěstí Švejk Švýcarský salašnický pes Tajné služby Tam na východě Technické spekulace Technologie Telefony Tenkrát Teotihuacan The Cranberries - Zombie The Moon Měsíc The New York Times Tipy Tipy a návody Translator Google Trojan Trolling Trpajzlíci Trubka Tři oříšky... Twitter U bankomatu u Křížku U řeky U vody U Zborova Učitel Unwand Upgrade USA Úsměv Úsměv Anny Úsměv pro mne Úvod a přivítání Václav Havel Vajíčka Vanessa Mae Vánoce Věda Vědomí a podvědomí Velikonoce VENEZUELA Verše Verše jako píseň Veřejné mínění Veverka Videa Videa o lásce Vinná réva Virtuální prohlídka měst Viry VIVALDI Vlado Kumpan Vlastní vyhledávání Google Vlaštovka VLC Media Player Vlčí mák Vojenská služba Všímavost Vtipy Vtipy a humor Výchova Výlety Vyznání pro Pepču Vzpomínky W. A. Mozart: Turecký pochod Waldemar Matuška Warning WD My Passport Web Clipper Webové kamery Webové stránky Werich What is love When I Fall In Love Wi-Fi WINDOWS Windows 10 Windows Update WPA3 wuauclt.exe XTranslate YouTube Yuneec Breeze 4K létající kamera Yvetta Simonová Yvonne Přenosilová z-generace Zabezpečené připojení Zahrady Zajímavosti Zákon Zaláskujte se Zálohování Zamilovaný Závist Zdeněk Izer Zdeničko má Zdraví Zdraví a životní styl Zima Zlatá střední cesta Zlatá šedesátá ZLÝ KRÁLÍK Zpravodajství google Zrcadlo Zrychlení počítače? ZVĚŘINA Žebrota ŽEBŘÍKY Židovské Životospráva

Vybraný příspěvek

DOBRÝ VTIP! ...MLUVÍCÍ ŽÁBA JE FAKT SKVĚLEJ KOUSEK

...MLUVÍCÍ ŽÁBA JE FAKT KOUSEK PROGRAMÁTOR Programátor jde po cestě a najednou k němu přiskáče žába a říká: „Já jsem zakletá princez...