Každý autor píše nejdřív pro sebe, později pro čtenáře a nakonec pro peníze... Poradna pro bloggery Google, Blogger, Internet a sociální pathologie člověka, Citace a inspirace, Citáty a moudra.

Čest a sláva webmasterům na Google

Originální zpověď blogera zrcadlo,

co to rovnou napsal. Tak jsem to dal sem do poznámek pro zamyšlení případného rozhodnutí dát se taky do toho blogování...
Je to prosím celá citace, tak jak je publikována. Zatím nemám k tomu nic k poznámce...zatím...

cituji:
Motto:
"Každý autor píše nejdřív pro sebe, později pro čtenáře a nakonec pro peníze."

Nevím, kdo má tento (mnou možná trochu zkomolený) citát na svědomí. Ale vím, že já se i po dvou letech psaní blogu pořád nacházím v první fázi. Sobecky přiznávám: Přínosy vidím hlavně na své straně. Mám radost, když si někdo článek přečte a líbí se mu. Ale pokud by tomu tak nebylo, nehroutil bych se. Nelžu teď sám sobě?

Co mi dalo psaní blogu?

1) Pokoru

Spousta lidí (především těch, kteří prožili většinu života za "komárů") žije v zajetí představ o vlastní dokonalosti a úžasnosti. Setkávají se pořád se stejným okruhem přátel, s nimiž se navzájem utvrzují o pravdivosti svých skvělých názorů. Kdo s něčím nesouhlasil, byl již dávno vyobcován a označen za blba.
V dnešní době je publikování na Internetu tak jednoduché, že to zvládne každý, kdo je gramotný. Ovšem "kafralové" nepublikují. Asi cítí červíčka, který hlodá a říká: "Co když s Tebou nebude nikdo souhlasit?" Nebo (horší varianta): "Co když Tvá moudra nebudou vůbec nikoho zajímat?"
Je to holt risk dát své názory celému národu všanc. Reálně totiž hrozí, že jako bloger dospějete k poznání vlastní malosti. Což se dá řešit buď agresí nebo pokorou. Já se snažím o pokoru.

2) Vypsal jsem se

Obrovským plus, které mi blog dal, je to, že jsem se aspoň trochu naučil psát souvislé texty, které mají svůj začátek, prostředek a konec (většinou). Také jsem oprášil znalosti z pravopisu. Když už strávím čas s vymýšlením článku, chci, aby nebyl plný gramatických chyb.

3) Poznal jsem zajímavé lidi

Poznal jsem zajímavé lidi nikoli osobně, ale přes jejich tvorbu. Téměř o nikom nevím, jak se jmenuje. A je mi to fuk. Blogerská komunita není jako Facebook. Je to neviditelná sociální síť. Člověk se primárně neprezentuje (krom pár exhibicionistů) jménem a pár výkřiky, ale dává o sobě vědět konkrétními postoji a sděleními.

4) Naučil jsem se něco málo o tvorbě stránek

Jsem sice 100 let za opicema, neovládám redakční systémy (Joomla, Drupal, Wordpress...), php, javascripty a podobné věcičky. Ale o HTML a CSS díky blogu něco málo vím. Kdybych měl cit pro grafiku (z výtvarné výchovy jsem měl na základce za 3), uměl bych asi vytvořit stránku (plus mínus autobus), jakou chci.

5) Seznámil jsem se s reklamními a provizními systémy

Popravdě ani nevím, proč. Žádné velké love nebyly, nejsou a nebudou. Ale prostě mě to baví. Vyhrál jsem si s Adsense, Billboardem, VRS, Aukrem, Inviou, Wedosem, Vivantisem, Sklikem...

6) Naučil jsem se základy optimalizace pro vyhledávače

Na této problematice mi přijde zajímavé, že není žádný přesný návod, jak u vyhledávačů uspět. Kdyby ho někdo znal, ovládl by celý Internet. Samozřejmě jsou veřejně dostupné zásady, bez kterých to nejde. Ale taky je v tom troška alchymie. +JA+ rozjíždí nový projekt, u kterého bych měl fungovat jako konzultant. Kdo ví, jestli budu za moudrého SEO šamana nebo za idiota.

Tak co, nalákal jsem někoho, kdo ještě nebloguje? Pokud jo, budu si připadat jak pátý z Beatles....

Rubriky: #Blog a blogování, #Internet

Zdroj: zrcadlo.blogspot.com
 
Poznámka: moje řeč, asi jinak bych to nenapsal a O tom to je! Kardiovaskulární zdraví, Prevence a zdraví.

Steak s bramborem
1. Ischemická choroba srdeční (ICHS)
 V důsledku zužování poškozených srdečních (koronárních) tepen se sníží průtok krve a  část srdce se tak neokysličuje. Tím dochází k poruše jeho činnosti zpočátku jen při námaze,  později i v klidovém stavu (projevuje se to typickými bolestmi na hrudi - angina pektoris).  Úplný uzávěr cévního průsvitu některé tepny způsobuje náhlé přerušení dodávky kyslíku do  srdečního svalu s následným odumřením části svalových vláken srdce a dochází  k srdečnímu infarktu ( infarkt myokardu – IM)

 2. Mozková mrtvice (cévní mozková příhoda – CMP, apoplexie, iktus)
V důsledku uzávěru některé z mozkových tepen (ischemická CMP) nebo méně často při  prasknutí poškozené cévy a následném zničení mozkové tkáně krví (hemorrhagická CMP)  dojde k odumírání mozkových buněk v postižené části mozku ( příznaky jsou různé podle  místa postižení – poruchy hybnosti dolních nebo horních končetin, poruchy zraku, řeči…).

 3. Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK)
V důsledku uzávěru tepen zásobujících dolní končetiny dochází k jejich nedostatečnému  prokrvení a k následným potížím a příznakům ( klaudikační nebo klidové bolestí, pokles  kotníkového tlaku a deficit pulsu , trofické defekty kůže a hlubších tkání až nekróza

Ateroskleróza

 Etiologie (příčina vzniku) IM, CMP a ICHDS je podobná, hlavní příčinou je ateroskleróza.  Je to degenerativní a zánětlivé onemocnění cév, při kterém dochází k postupnému tuhnutí a  ztluštění cévní stěny a na její vnitřní porušené straně se ukládají tukové látky ( především  cholesterol). Přitom se zužuje průsvit cévy nebo dojde až k jejímu uzávěru.  Rozvoj aterosklerózy trvá desítky let ( její počáteční stadia lze prokázat již u dětí), léčbou ho  lze zpomalit, ale dosáhnout ústupu pokročilé aterosklerózy je velmi obtížné, proto je  důležitější než léčba prevence.

Základem prevence a léčby aterosklerózy není užívání léků, ale dodržování zdravého  životního stylu a ovlivňování tzv. rizikových faktorů!


Digitalizace, Informace, Internet a sociální pathologie člověka, Phishing

MEDICINA: Phishing není jen počítačový:
Prohlížejte ve zvětšení (rybáři na řece)

 "Doktoři odchází, odborná medicína strádá a možná bude (pokud společnost práci nebude dobře platit) méně dostupná. Jednou to přijít muselo. Jsme obezřetní nejen na phishing počítačový, ale i na nebývalý výskyt šarlatánů. Na všech mediálních úrovních se vyrojilo spousta těchto oblbovaček, tak ať nenaletíte. Myslíte si, že máte vlastní rozum?
Vzdělání je dobré i k tomu, aby jsme měli široký rozhled pro tento civilizovaný, rychle se měnící život společnosti.

 Minituarizace a rozvoj technologií provází výrazné změny v životních návycích, pokles imunity, somatické změny při nedostatku pohybu tak výrazné, že si frontální výkyvy počasí s námi zahrávají tak, že ráno je vše jinak než jste šli spát."

Past na roboty. Princip captchy je jednoduchý - pokud je totiž text napsán čitelně a pomocí písmen, dokáže jej robot rozeznat a "přepsat", pokud je však text (záměrně) poškozen, nedokáže písmenka správně přečíst...

Screenshot reCaptcha
Captcha - reCaptcha

Slovo captcha pochází z anglického "capture" (chytit, polapit) a skutečně: je to nejhůře prolomitelná past na roboty (automatické programy), které vkládají reklamu.

Princip captchy je jednoduchý - pokud je totiž text napsán čitelně a pomocí písmen, dokáže jej robot rozeznat a "přepsat", pokud je však text (záměrně) poškozen, nedokáže písmenka správně přečíst a je v koncích. Naproti tomu člověk rozezná správně písmenko i když je mírně zdeformované, přeškrtnuté nebo málo kontrastní vůči pozadí. Má totiž něco, co spamovací programy nemají: fantazii.

 Systém funguje jednoduše: server vezme z databáze náhodně vybrané slovo, to nějakým způsobem zdeformuje a nabídne uživateli formou obrázku. Člověk slovo nebo sled číslic opíše a pokud se shoduje s původním textem, systém jej pustí dál. Dokonale se tak oddělí myslící lidé od programů.
Běžná captcha je však relativně neužitečná - její jediný smysl je ochrana před spamem. Po celém světě se ale digitalizují obrovská množství starších tisků, novin, přepisů a záznamů, jednak aby se ušetřilo místo v knihovnách a hlavně, aby byly přístupné široké veřejnosti kdekoliv na světě prostřednictvím internetu. Digitalizace probíhá automaticky, pomocí skenerů, které naskenovanou stránku dokáží uložit jako text, a nikoliv jako obrázek, jako běžný skener. Část textu však může být poškozena špatnou kvalitou originálního textu, vlhkostí nebo je třeba psaná nestandardním písmem. Software pak nedokáže slovo správně rozeznat a předá jej k "ručnímu zpracování", tedy člověku, který je schopen si chybějící nebo rozmazaná písmenka domyslet a slovo správně určit. Tato činnost je však extrémně zdlouhavá a náročná na množství lidí.

Vědci a studenti na Carnegie Mellon University si uvědomili, že rozpoznávání nečitelného textu a jeho přepis do smysluplné podoby je věc, kterou dělají miliony lidí každý den ve formě "captchy". Vymysleli a spustili tedy systém reCAPTCHA (www.recaptcha.net), který mohou využívat provozovatelé webových stránek místo běžné captchy. Systém reCAPTCHA totiž zobrazuje dvě až tři slova, z nichž jedno je již "vyluštěno" a jeho potvrzení dalšími a dalšími uživateli jen potvrzuje správnost jeho určení. Druhé či třetí slovo je dosud pro systém neznámé. Člověk slovo přepíše, čímž systému umožní slovo zdigitalizovat a kromě ochrany před spamem tak ještě pomůže dobré věci. Pokud by existovala pouze reCAPTCHA místo jiných, neužitečných systémů, podařilo by se každý den zdigitalizovat na 60 milionů slov (což je skoro osmdesátkrát víc než má Bible). Kromě ochrany před spamem v komentářích, kde se reCAPTCHA používá nejvíce, s ní však lze chránit před spammery i emailové adresy zveřejňované na internetu. Systém totiž několik znaků z emailové adresy nahradí tečkami, jež fungují jako odkaz na reCAPTCHU - po jejím vyřešení je uživateli zobrazena celá a správná emailová adresa.

Kromě těchto použití má reCAPTCHA i další potenciál, například může zabránit robotům v automatickém hlasování v různých anketách či automatickým (falešným) registracím v různých online systémech. Může také zamezit tzv. slovníkovým útokům na prolomení hesel (kdy automatický program zkouší zadávat jako hesla slova ze slovníků s tím, že se dříve nebo později trefí u těch uživatelů, kteří mají jako heslo běžné slovo nebo jméno - a takových je bohužel většina). Dokonce se objevuje čím dál více velkých firem a provozovatelů serverů, kteří byli spamem obtěžováni natolik, že zavedli jednoduché pravidlo: veškeré emaily jsou automaticky smazány, pokud je nepíše člověk.

Zdroj: rozhlas.cz

Není se čeho bát, soukromí už není nikde ani na netu, jedině se vrátit do doby kamenné...a pozor na vítr z východu.

Logo
Google a svět internetu

Několik poznámek k práci uživatele na internetu s použitím aplikací a programů Google. Psáno v souvislosti s vydáním prohlížeče Google Chrome a také Beta Picasa 3.

Google je jiný podchytí uživatele aplikacemi, které umožní docela jednoduše všechno, i publikovat velmi snadno a rychle, spravovat foto a vytvářet galerie bez omezení a tak dále, nelze to vypisovat...také vyšel nový Picasa 3, který nahradí Photoshop. Není třeba se bát novinek, informace se stejně povalují všude a kamery jsou na každém rohu ulice. Pozoruji to každým dnem, jakoby uhádl co právě potřebuji - vyhledá...aspoň obden živit více blogů to je docela dřina, aby to za něco stálo. Někdy mu předhodím myšlenku a o téma se postará.

V silách člověka není všechno vědět, znát, ale musí mít možnost to vyhledat a to i při řešení problémů na netu. Princip práce Google dost přesahuje dobu.

Google Chrome prohlížeč

Novinka, která bude jistě úspěšná u uživatelů. Tým Google se velmi snaží a pracuje na více aplikacích. A umí. Soudě podle vypracovanosti Docs (dokumentů) Google, Blogger. com, Gmailu a tak dále, zaplní potřebu uživatelů dobrými aplikacemi co nám čtou myšlenky, vědí co potřebujeme a to je nakonec dobře. Není třeba se bát, co všechno ví, jak někteří problémoví jedinci na netu postují.

Chovejte se řádně a data nemusíte publikovat všude, hesla při správném chování na stránkách nelze odcizit. A není nad to u bankovních služeb hesla pravidelně měnit.
Není se čeho bát, soukromí už není nikde ani na netu, jedině se vrátit do doby kamenné...a pozor na vítr z východu.
Mám jenom dobré zkušenosti s Google, indexuje a vyhledává všechno, ale gratis aplikace pro ostatní to vynahradí a informace to je jako peníze, taky se nemají nechat ležet, je třeba s nimi pracovat. Po ulici se maskujte a noste tmavé brýle, kamery jsou všude, a co víme, kde to končí.
To je Paranoia.
A internetový bulvár má o čem psát, to se hodí.
Myslete pozitivně .

Pamatuj! Kritické myšlení je jedinou zárukou, která nás chrání, před podvody, klamy, pověrami a mylným chápáním jak sebe samých, tak světa kolem nás.


Zdroj:  google.com a český internet

Operační systém je základní programové vybavení počítače, které je zavedeno do paměti počítače při startu a zůstává v činnosti až do jeho vypnutí. Operační systém je software, jehož úkolem je obsluha hardware...

Správa paměti
Pohádky v počítači


Jádro má úplný přístup do paměti systému a musí umožnit procesům přistupovat k této paměti bezpečně jak potřebují. Často prvním krokem bývá virtuální adresování, obvykle dosažené stránkováním nebo segmentací. Virtuální adresování umožňuje jádru nahradit fyzickou adresu jinou, virtuální. Virtuální adresový prostor může být pro každý proces jiný. Část paměti, ke které přistupuje jeden proces na určité virtuální adrese může být jiná, než paměti ke které má na stejné adrese přístup jiný proces. To umožňuje každému programu se chovat jako by to byl jediný (odděleně od jádra) běžící a chrání aplikace před kolizí.

Na mnoha počítačových systémech může virtuální adresa odkazovat na data, která zrovna nejsou v paměti. Vrstva nepřímosti poskytovaná virtuálním adresováním umožňuje operačnímu systému používat jiná datová úložiště, jako je pevný disk, k ukládání dat která by jinak byla v hlavní paměti (RAM). Díky tomu může operační systém umožnit programům používat více paměti než má systém fyzicky k dispozici. Když program potřebuje data, která právě nejsou v paměti, jednotka pro zprávu paměti (obvykle součást procesoru) oznámí jádru, že tam nejsou, a jádro odpoví zapsáním obsahu nečinného bloku paměti na disk (když je to nezbytné) a nahradí je daty, která si vyžádal program. Poté může program pokračovat od bodu, kde byl zastaven. Tento koncept je znám jako stránkování na žádost.

Virtuální adresování také umožňuje vytváření virtuálních částí paměti ve dvou rozdělených oblastech, jedna bývá rezervována pro jádro (prostor jádra) a ostatní pro aplikace (uživatelský prostor). Procesor nepovoluje aplikacím, aby adresovaly paměť jádra, a tedy aby aplikace poškodila běžící jádro. Toto důležité rozdělení paměťového prostoru hodně přispívá nynější koncepci současných obecných jader a je téměř univerzální ve většině systémů, ačkoliv některá jádra (například Singularity) volí jiné metody.

Pro vykonávání užitečné funkce proces potřebuje přistupovat k periferním zařízením připojeným k počítači, která jsou ovládána jádrem přes ovladače zařízení. Například ke zobrazení něčeho na obrazovce musí aplikace vytvořit požadavek pro jádro, které ho předá řadiči displeje, který je poté zodpovědný za skutečné vykreslení znaků nebo pixelů.

Jádro musí udržovat seznam dostupných zařízení. Tento seznam může být znám předem (například ve vloženém systému, kde jádro je přepsáno když se dostupný hardware změní), nastavený uživatelem (nejčastěji na starších počítačích v systémech, které nebyly navrženy pro osobní používání) nebo zjištěný operačním systémem za běhu (to je obvykle zvané Plug-and-play).

Co je to Operační systém počítače?

Operační systém je základní programové vybavení počítače, které je zavedeno do paměti počítače při startu a zůstává v činnosti až do jeho vypnutí. Operační systém je software, jehož úkolem je obsluha hardware a zprostředkování kontaktu s uživatelem a procesy. Tvoří ho jádro systému (též označováno jako kernel) a doplňující systémové nástroje (specializované programy). Operační systém plní tři základní funkce:
- ovládání – umožňuje uživateli spouštět programy a ovládat počítač
- abstrakce – vytváří rozhraní pro programy, které abstrahuje ovládání hardware do snadno použitelných funkcí (tzv. HAL)
- správa – přiděluje a odebírá procesům systémové zdroje počítače

V praxi je velmi obtížné stanovit hranici mezi tím, co je operační systém a co jsou již uživatelské aplikace. Rozdělení může být podle výše uvedených funkcí nebo podle toho, jestli je daný proces zpracováván v uživatelském nebo jaderném režimu (viz privilegovaný režim). Vlastní uživatelské rozhraní počítače (příkazový řádek, textové nebo grafické) není obvykle do operačního systému zahrnováno.

Vydáno pro vědomostní potřeby přátel Facebooku.

Zdroj:cs.wikipedia.org


Externí disk My Passport WD 1TB Aplikace WD SmartWare a WD Quick View zkušenosti.


Přenosný pevný disk WD 750 GB
Přenosný pevný disk WD 750 GB USB 3.0 plus USB 2.0

Disk zajišťující univerzální kompatibilitu pro dnešní potřeby i budoucí požadavky na rychlost. Toto zařízení můžete používat s rozhraním USB 2.0 a až budete připraveni, přejděte na rychlost rozhraní USB 3.0.
Vysoká kapacita v malém disku. Obrovská kapacita v tomto malém stylovém disku, který je napájen přímo přes USB port z vašeho počítače. Nepotřebujete samostatné napájení. 
Zálohovací software, je jednoduchý a automatický...
Aplikace WD SmartWare automaticky prohledá počítač a najde všechny vaše osobní soubory, včetně e-mailů.
Zvolíte si soubory a složky, které chcete zálohovat nebo zálohujte soubory podle kategorií. Je to jen na vás.
Ukazatele zálohování znázorní množství dat, která budou v jednotlivých kategoriích zálohována. Dokonce pomocí myši můžete v jednotlivých kategoriích zobrazit počet souborů.
Jednoduše klikněte na tlačítko „Run Backup (Spustit zálohování)“ a software WD SmartWare začne automaticky zálohovat soubory.
Během zálohování ukazatelé kategorie změní barvu a zobrazí průběh zálohování.
Po skončení se na obrazovce zobrazí stav a informace o zálohování. Tento postup musíte provést pouze jednou. Po prvním zálohování se soubory zálohují automaticky po každé změně nebo přidání souboru.
Poznámka: ukázka a screenshoty WD i zálohovacího programu jsou zde.

Aktualizováno - červen 2013
Zkušenosti s provozem disku WD My Pasport a možná řešení (korespondence na stránku WD Facebooku)
1. Bohužel, ač WD vyrábí kvalitní zálohovací a velmi praktické disky, jejich zálohovací program Smartware trpí vývojovou nezralostí. Nelze nebo jen náhodně spustit rozbalovací nabídku při více discích v počítači. Nabízí sice drobné aktualizace, které jsou uživatelsky obtížné nefungují a vůbec neřeší bugy zálohovací program u My Passport.
Kdy bude česká podpora?
Zálohovací program Smartware externího disku je nevychytaný a nefunguje korektně.
Po zkušenostech - disk dobrý, ale k zálohování a synchronizaci je zatím nutné použít jiný program.

2.  disk pracoval dobře, zálohoval i oba pevné disky C:/ a E:/ počítače - ovšem to netrvalo dlouho, poté co jsem podlehl opakované nabídce Updater aplikace a software (já blbec) vyhazuje počítač Chybu aplikace WD Quick View jsem bez možnosti ovládání externího disku MyPasport. Počítač ho vidí, zálohy vidím, ale ať dělám co dělám opravuji reinstaluji software firmware, nic nepomáhá...nevím si rady jak zprovoznit ten WD Quick Wiev aplikaci...co s tím? OS XP všechno mám aktualizované...v nápovědě WD ani webu k tomu nic není... Jak opravit ten WD Quick wiev, aby se ukázal funkčí a mohl s diskem pracovat a nevyskakovala chyba: V aplikaci WD Quick View došlo k problému a je třeba ji zavřít. Omlouváme se za vzniklé potíže!!
Kompletně všechen zálohovací software smartware i ovladač jsem vymazal, nastavil ve Windows zákaz hibernace...no a zdá se, že po reinstalaci se disk probudil...i WD Quick Wiev...tak se bojím ho spustit a zálohuju do nových složek pomocí Windows!

3.  Vše funguje jak má...i ten software a tak stal jsem se expertem na disky My Pasport WD. Hračka to ale nebyla.

Pokračování (aktualizace): Zálohovací software disku My Pasport na OS Win 8.1 pracuje zatím bezchybně (červenec 2014)

#Externí disk  #My Passport WD 1TB

TADY NAJDETE VĚCÍ, JSOU TO ŠTÍTKY

AdBlock Adobe Flash Player AdSense Agent Aktualizace Alert Alternativní medicina AM-Deadlink AMERIKA počítače Android Anonymní Anonymous Aplikace APPLE Apple story Ashampoo Astronomie ASUS N Series Audiobankomat Benchmarky BFU Blbec a deprivace Blogger Browser Addon CANON Captcha Cenzura Citace a inspirace Citáty a moudra Clickbait Crawler ČVUT Databáze Datové přenosy Desktop di Diagnostika Digitalizace Digitální Fotoaparáty Disk Dobrý vtip Download Opery Mini Dr. Watson - chyby Dr. Watson - windows kód chyby 805306296 Elektronická paměť Email externí disk Facebook FAQ Často kladené otázky Feedback firewall Flash Opera Firefox IE Flirt Fotky Fullereny G+ Galaxy Nexus Geek Gif Google Google+ Hacker hardware Hesla History and Publicity Hosting Humor a vtipy Hydepark o internetu Chkdsk Chybová hlášení Inbox INDECT Informace Inovace Speed Dial Intel Internet Internet a sociální pathologie člověka iOS iPad iTunes Jak na to Java Kardiovaskulární zdraví knihy Kočička Kodová označení verzí Opery komentáře Kontrola disku a pokus opravy Kopírování Láska LG Logitech Lorem Ipsum Lov Lovu zdar malware Microsoft Mobilní internet Mobilní komunikace (kecálky) a ostatní Motorola Mouse Mozilla Firefox a Chrome Mozilla Firefox Europe Myslivost MySQL NATO Nemoci Nexus Nexus 7 Nikon Coolpix S8200 Novinky NVidia O koni a Adsense Odinstalace lišty Ochrana soukromí Oktoberfest Open Source Opera Opera 10 Alpha Portable Opera 10 Final Portable Opera 10.0 Final Opera 10.10 Unite Opera 10.60 Opera 10.63 Final Opera 11.50 Opera 11.60 Opera 11.64 Opera 12 Opera 12.02 Opera 12.12 Opera 12.50 Opera 9.5 Portable Opera extensions Opera Mini 4.4 Opera Mini 5 Opera Mini and Opera Mobile browser Opera Portable Opera Události Názory Diskuse OperaPortable 11.64 Opravy nastavení prohlížeče Opera Opravy poškozených souborů Page Rank Paleo Panda Update PC Phishing Phishing neboli rybaření u Bank a Opera Pivo Počítače a notebooky Počítačová myš Policejní vir Poradna pro bloggery Google Prevence a zdraví Pro přehled Mapa stránek Opery Orientace Profil Prohlížeč Google Chrome Prohlížeč Opera Propagace Opery Propagace Opery Video úvod do bloggu Radiová obloha Rakovina prostaty (CaP) Reklama Reset Reset profilu Chrome Reset profilu Opera Router Rozdováděný hradní bača rozšíření pro Operu Rozšíření Source pro Operu Řešení problémů OPERA Safari security Servis24 Setřídění záložek Sites Google (weby) Smartphone Smluvní Sociální sítě Software Solární lavička Soukromé Spam Správce vyhledávačů spyware Start Svoboda Šablona proti spamu Tajné služby Tam na východě Telefony Tipy a návody Translator Google Trojan Twitter Unwand Upgrade Úvod a přivítání Věda Videa Viry VIVALDI Vlastní vyhledávání Google Warning Webové kamery Webové stránky WINDOWS Windows 10 Windows Update wuauclt.exe XTranslate Zabezpečené připojení Zajímavosti Zálohování Zdraví a životní styl Zpravodajství google

Přejděte na další skvělé stránky autorů

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...